company

SANSU AS

4006 STAVANGER

Avkastning på egenkapital
22,82 %
Likviditetsgrad
10,09
Gjeldsgrad
−2,54
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter342 000
Årsresultat−47 000
Sum eiendeler353 000
Sum egenkapital−206 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter342 000
Sum driftskostnader387 000
Driftsresultat−45 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Resultat før skatt−47 000
Skattekostnad0
Årsresultat−47 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler353 000
Sum eiendeler353 000
Sum opptjent egenkapital−431 000
Sum egenkapital−206 000
Sum langsiktig gjeld524 000
Sum kortsiktig gjeld35 000
Sum egenkapital og gjeld353 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter342 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter342 000
Varekostnad225 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader387 000
Driftsresultat−45 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Sum utbytte0
Årsresultat−47 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager284 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post53 000
Sum omløpsmidler353 000
Sum eiendeler353 000
Sum egenkapital−206 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld524 000
Kortsiktig gjeld8 000
Skyldig offentlige avgifter18 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld8 000
Sum kortsiktig gjeld35 000
Sum egenkapital og gjeld353 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital22,82 %
Gjeldsgrad−2,54
Driftsmargin−13,16 %
Likviditetsgrad10,09
Syklisk likviditetsgrad−1,42
Egenkapitalandel−0,58
Bruttomargin34,21 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English