company

FREDRIK RØSETH AS

3148 HVASSER

Avkastning på egenkapital
46,65 %
Likviditetsgrad
1,14
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter305 000
Årsresultat209 000
Sum eiendeler2 032 000
Sum egenkapital448 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter305 000
Sum driftskostnader36 000
Driftsresultat268 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans0
Resultat før skatt268 000
Skattekostnad59 000
Årsresultat209 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler234 000
Sum omløpsmidler1 798 000
Sum eiendeler2 032 000
Sum opptjent egenkapital412 000
Sum egenkapital448 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 584 000
Sum egenkapital og gjeld2 032 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter305 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter305 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader36 000
Driftsresultat268 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader1 000
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat209 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler4 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler230 000
Sum anleggsmidler234 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post503 000
Sum omløpsmidler1 798 000
Sum eiendeler2 032 000
Sum egenkapital448 000
Kortsiktig konserngjeld334 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld2 000
Skyldig offentlige avgifter76 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 122 000
Sum kortsiktig gjeld1 584 000
Sum egenkapital og gjeld2 032 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital46,65 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin87,87 %
Likviditetsgrad1,14
Syklisk likviditetsgrad1,14
Egenkapitalandel0,22
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English