company

MOUS AS

1414 TROLLÅSEN

Avkastning på egenkapital
67,84 %
Likviditetsgrad
1,83
Gjeldsgrad
0,4
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter13 728 000
Årsresultat464 000
Sum eiendeler2 085 000
Sum egenkapital684 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter13 728 000
Sum driftskostnader13 130 000
Driftsresultat598 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt598 000
Skattekostnad135 000
Årsresultat464 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler30 000
Sum omløpsmidler2 055 000
Sum eiendeler2 085 000
Sum opptjent egenkapital654 000
Sum egenkapital684 000
Sum langsiktig gjeld277 000
Sum kortsiktig gjeld1 123 000
Sum egenkapital og gjeld2 085 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter13 728 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter13 728 000
Varekostnad9 150 000
Lønnskostnad1 882 000
Ordinære avskrivninger6 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader13 130 000
Driftsresultat598 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat464 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar30 000
Sum varige driftsmidler30 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler30 000
Varelager74 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 085 000
Sum omløpsmidler2 055 000
Sum eiendeler2 085 000
Sum egenkapital684 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld277 000
Kortsiktig gjeld669 000
Skyldig offentlige avgifter37 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld285 000
Sum kortsiktig gjeld1 123 000
Sum egenkapital og gjeld2 085 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital67,84 %
Gjeldsgrad0,4
Driftsmargin4,36 %
Likviditetsgrad1,83
Syklisk likviditetsgrad1,96
Egenkapitalandel0,33
Bruttomargin33,35 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English