company

DOUGLAS BYGG AS

3731 SKIEN

Avkastning på egenkapital
111,68 %
Likviditetsgrad
1,26
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 221 000
Årsresultat220 000
Sum eiendeler832 000
Sum egenkapital197 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 221 000
Sum driftskostnader2 930 000
Driftsresultat291 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader3 000
Netto finans−2 000
Resultat før skatt290 000
Skattekostnad70 000
Årsresultat220 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler34 000
Sum omløpsmidler797 000
Sum eiendeler832 000
Sum opptjent egenkapital167 000
Sum egenkapital197 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld635 000
Sum egenkapital og gjeld832 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter3 221 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter3 221 000
Varekostnad1 585 000
Lønnskostnad859 000
Ordinære avskrivninger23 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 930 000
Driftsresultat291 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader3 000
Netto finans−2 000
Sum utbytte200 000
Årsresultat220 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler4 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar31 000
Sum varige driftsmidler31 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler34 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post540 000
Sum omløpsmidler797 000
Sum eiendeler832 000
Sum egenkapital197 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld104 000
Skyldig offentlige avgifter153 000
Sum utbytte200 000
Annen kortsiktig gjeld105 000
Sum kortsiktig gjeld635 000
Sum egenkapital og gjeld832 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital111,68 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin9,03 %
Likviditetsgrad1,26
Syklisk likviditetsgrad1,26
Egenkapitalandel0,24
Bruttomargin50,79 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English