company

ATEK BYGGKONSULT AS

1592 VÅLER I ØSTFOLD

Avkastning på egenkapital
138,82 %
Likviditetsgrad
0,72
Gjeldsgrad
−0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter766 000
Årsresultat−118 000
Sum eiendeler222 000
Sum egenkapital−85 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter766 000
Sum driftskostnader884 000
Driftsresultat−118 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−118 000
Skattekostnad0
Årsresultat−118 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler222 000
Sum eiendeler222 000
Sum opptjent egenkapital−115 000
Sum egenkapital−85 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld307 000
Sum egenkapital og gjeld222 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter766 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter766 000
Varekostnad2 000
Lønnskostnad636 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader884 000
Driftsresultat−118 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−118 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer1 000
Kasse/Bank/Post186 000
Sum omløpsmidler222 000
Sum eiendeler222 000
Sum egenkapital−85 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld18 000
Skyldig offentlige avgifter76 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld213 000
Sum kortsiktig gjeld307 000
Sum egenkapital og gjeld222 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital138,82 %
Gjeldsgrad−0
Driftsmargin−15,4 %
Likviditetsgrad0,72
Syklisk likviditetsgrad0,72
Egenkapitalandel−0,38
Bruttomargin99,74 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English