company

HØTT VOSS AS

5706 VOSS

Avkastning på egenkapital
−30 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−9 000
Sum eiendeler30 000
Sum egenkapital30 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader10 000
Driftsresultat−10 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−9 000
Skattekostnad0
Årsresultat−9 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler30 000
Sum eiendeler30 000
Sum opptjent egenkapital5 000
Sum egenkapital30 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld30 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader10 000
Driftsresultat−10 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte74 000
Årsresultat−9 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post30 000
Sum omløpsmidler30 000
Sum eiendeler30 000
Sum egenkapital30 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte74 000
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld30 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−30 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad-
Egenkapitalandel1
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English