company

QUICK ORDER AS

3036 DRAMMEN

Avkastning på egenkapital
69,32 %
Likviditetsgrad
1,75
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2021
Sum driftsinntekter1 466 000
Årsresultat375 000
Sum eiendeler1 264 000
Sum egenkapital541 000
Resultatregnskap (NOK)2021
Sum driftsinntekter1 466 000
Sum driftskostnader981 000
Driftsresultat485 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader4 000
Netto finans−4 000
Resultat før skatt481 000
Skattekostnad106 000
Årsresultat375 000
Balanseregnskap (NOK)2021
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler1 264 000
Sum eiendeler1 264 000
Sum opptjent egenkapital511 000
Sum egenkapital541 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld723 000
Sum egenkapital og gjeld1 264 000
Kontantstrøm (NOK)2021
Sum salgsinntekter1 466 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 466 000
Varekostnad998 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader981 000
Driftsresultat485 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader4 000
Netto finans−4 000
Sum utbytte0
Årsresultat375 000
Balansedetaljer (NOK)2021
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 118 000
Sum omløpsmidler1 264 000
Sum eiendeler1 264 000
Sum egenkapital541 000
Kortsiktig konserngjeld617 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld723 000
Sum egenkapital og gjeld1 264 000
Finansielle nøkkeltall2021
Avkastning på egenkapital69,32 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin33,08 %
Likviditetsgrad1,75
Syklisk likviditetsgrad1,75
Egenkapitalandel0,43
Bruttomargin31,92 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English