company

TG BYGGVEDLIKEHOLD AS

1914 YTRE ENEBAKK

Avkastning på egenkapital
37,12 %
Likviditetsgrad
3,68
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 107 000
Årsresultat428 000
Sum eiendeler1 394 000
Sum egenkapital1 153 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 107 000
Sum driftskostnader621 000
Driftsresultat486 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader3 000
Netto finans−3 000
Resultat før skatt484 000
Skattekostnad56 000
Årsresultat428 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler526 000
Sum omløpsmidler868 000
Sum eiendeler1 394 000
Sum opptjent egenkapital1 059 000
Sum egenkapital1 153 000
Sum langsiktig gjeld5 000
Sum kortsiktig gjeld236 000
Sum egenkapital og gjeld1 394 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter942 000
Annen driftsinntekt165 000
Sum driftsinntekter1 107 000
Varekostnad100 000
Lønnskostnad232 000
Ordinære avskrivninger173 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader621 000
Driftsresultat486 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader3 000
Netto finans−3 000
Sum utbytte0
Årsresultat428 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar526 000
Sum varige driftsmidler526 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler526 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post861 000
Sum omløpsmidler868 000
Sum eiendeler1 394 000
Sum egenkapital1 153 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld5 000
Kortsiktig gjeld255 000
Skyldig offentlige avgifter8 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld20 000
Sum kortsiktig gjeld236 000
Sum egenkapital og gjeld1 394 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital37,12 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin43,9 %
Likviditetsgrad3,68
Syklisk likviditetsgrad3,68
Egenkapitalandel0,83
Bruttomargin90,97 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English