company

REALSAMEIET RØMMETUNET

7011 TRONDHEIM

Avkastning på egenkapital
23,88 %
Likviditetsgrad
6,78
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter314 000
Årsresultat69 000
Sum eiendeler339 000
Sum egenkapital289 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter314 000
Sum driftskostnader−249 000
Driftsresultat65 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader0
Netto finans4 000
Resultat før skatt69 000
Skattekostnad0
Årsresultat69 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler339 000
Sum eiendeler339 000
Sum opptjent egenkapital289 000
Sum egenkapital289 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld50 000
Sum egenkapital og gjeld339 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt314 000
Sum driftsinntekter314 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader−249 000
Driftsresultat65 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader0
Netto finans4 000
Sum utbytte0
Årsresultat69 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post339 000
Sum omløpsmidler339 000
Sum eiendeler339 000
Sum egenkapital289 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld5 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld45 000
Sum kortsiktig gjeld50 000
Sum egenkapital og gjeld339 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital23,88 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin20,7 %
Likviditetsgrad6,78
Syklisk likviditetsgrad6,78
Egenkapitalandel0,85
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English