company

SKOTNINGEN AS

5443 BØMLO

Avkastning på egenkapital
−24,25 %
Likviditetsgrad
0,77
Gjeldsgrad
6,34
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 276 000
Årsresultat−421 000
Sum eiendeler13 233 000
Sum egenkapital1 736 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 276 000
Sum driftskostnader3 351 000
Driftsresultat−75 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader466 000
Netto finans−465 000
Resultat før skatt−540 000
Skattekostnad−119 000
Årsresultat−421 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler12 847 000
Sum omløpsmidler386 000
Sum eiendeler13 233 000
Sum opptjent egenkapital−1 144 000
Sum egenkapital1 736 000
Sum langsiktig gjeld10 999 000
Sum kortsiktig gjeld499 000
Sum egenkapital og gjeld13 233 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter3 254 000
Annen driftsinntekt22 000
Sum driftsinntekter3 276 000
Varekostnad0
Lønnskostnad1 180 000
Ordinære avskrivninger564 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 351 000
Driftsresultat−75 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader466 000
Netto finans−465 000
Sum utbytte0
Årsresultat−421 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler4 528 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar748 000
Sum varige driftsmidler8 319 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler12 847 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post124 000
Sum omløpsmidler386 000
Sum eiendeler13 233 000
Sum egenkapital1 736 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld10 999 000
Kortsiktig gjeld245 000
Skyldig offentlige avgifter117 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld138 000
Sum kortsiktig gjeld499 000
Sum egenkapital og gjeld13 233 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−24,25 %
Gjeldsgrad6,34
Driftsmargin−2,29 %
Likviditetsgrad0,77
Syklisk likviditetsgrad0,77
Egenkapitalandel0,13
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English