company

NOVO CAPITAL AS

1344 HASLUM

Avkastning på egenkapital
100 %
Likviditetsgrad
0,33
Gjeldsgrad
−20,65
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−17 000
Sum eiendeler340 000
Sum egenkapital−17 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader10 000
Driftsresultat−10 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader7 000
Netto finans−7 000
Resultat før skatt−17 000
Skattekostnad0
Årsresultat−17 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler337 000
Sum omløpsmidler2 000
Sum eiendeler340 000
Sum opptjent egenkapital−41 000
Sum egenkapital−17 000
Sum langsiktig gjeld351 000
Sum kortsiktig gjeld6 000
Sum egenkapital og gjeld340 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader10 000
Driftsresultat−10 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader7 000
Netto finans−7 000
Sum utbytte0
Årsresultat−17 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler337 000
Sum anleggsmidler337 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post2 000
Sum omløpsmidler2 000
Sum eiendeler340 000
Sum egenkapital−17 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld351 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld6 000
Sum kortsiktig gjeld6 000
Sum egenkapital og gjeld340 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital100 %
Gjeldsgrad−20,65
Driftsmargin-
Likviditetsgrad0,33
Syklisk likviditetsgrad0,33
Egenkapitalandel−0,05
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English