company

EARLYWIN ANALYTICS AS

7019 TRONDHEIM

Avkastning på egenkapital
9,13 %
Likviditetsgrad
2,26
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter691 000
Årsresultat39 000
Sum eiendeler745 000
Sum egenkapital427 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter691 000
Sum driftskostnader644 000
Driftsresultat47 000
Sum finansinntekter3 000
Sum finanskostnader0
Netto finans3 000
Resultat før skatt50 000
Skattekostnad11 000
Årsresultat39 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler25 000
Sum omløpsmidler720 000
Sum eiendeler745 000
Sum opptjent egenkapital403 000
Sum egenkapital427 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld318 000
Sum egenkapital og gjeld745 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter691 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter691 000
Varekostnad0
Lønnskostnad363 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader644 000
Driftsresultat47 000
Sum finansinntekter3 000
Sum finanskostnader0
Netto finans3 000
Sum utbytte0
Årsresultat39 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler25 000
Sum anleggsmidler25 000
Varelager0
Sum investeringer100 000
Kasse/Bank/Post620 000
Sum omløpsmidler720 000
Sum eiendeler745 000
Sum egenkapital427 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter218 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld89 000
Sum kortsiktig gjeld318 000
Sum egenkapital og gjeld745 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital9,13 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin6,8 %
Likviditetsgrad2,26
Syklisk likviditetsgrad2,26
Egenkapitalandel0,57
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English