company

CEDERBERG STUDIOS AS

4631 KRISTIANSAND S

Avkastning på egenkapital
85,57 %
Likviditetsgrad
0,73
Gjeldsgrad
0,99
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 015 000
Årsresultat421 000
Sum eiendeler1 662 000
Sum egenkapital492 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 015 000
Sum driftskostnader1 466 000
Driftsresultat549 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader15 000
Netto finans−14 000
Resultat før skatt535 000
Skattekostnad113 000
Årsresultat421 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 163 000
Sum omløpsmidler499 000
Sum eiendeler1 662 000
Sum opptjent egenkapital462 000
Sum egenkapital492 000
Sum langsiktig gjeld487 000
Sum kortsiktig gjeld683 000
Sum egenkapital og gjeld1 662 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter2 015 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter2 015 000
Varekostnad375 000
Lønnskostnad570 000
Ordinære avskrivninger277 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 466 000
Driftsresultat549 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader15 000
Netto finans−14 000
Sum utbytte0
Årsresultat421 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom848 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar315 000
Sum varige driftsmidler1 163 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler1 163 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post351 000
Sum omløpsmidler499 000
Sum eiendeler1 662 000
Sum egenkapital492 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld487 000
Kortsiktig gjeld328 000
Skyldig offentlige avgifter47 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld195 000
Sum kortsiktig gjeld683 000
Sum egenkapital og gjeld1 662 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital85,57 %
Gjeldsgrad0,99
Driftsmargin27,25 %
Likviditetsgrad0,73
Syklisk likviditetsgrad0,73
Egenkapitalandel0,3
Bruttomargin81,39 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English