company

HELGE GUSTAFSON TRANSPORT AS

4848 ARENDAL

Avkastning på egenkapital
49,14 %
Likviditetsgrad
1,53
Gjeldsgrad
0,28
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter10 612 000
Årsresultat685 000
Sum eiendeler3 432 000
Sum egenkapital1 394 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter10 612 000
Sum driftskostnader9 738 000
Driftsresultat874 000
Sum finansinntekter20 000
Sum finanskostnader16 000
Netto finans4 000
Resultat før skatt879 000
Skattekostnad193 000
Årsresultat685 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler917 000
Sum omløpsmidler2 514 000
Sum eiendeler3 432 000
Sum opptjent egenkapital1 364 000
Sum egenkapital1 394 000
Sum langsiktig gjeld390 000
Sum kortsiktig gjeld1 648 000
Sum egenkapital og gjeld3 432 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter10 612 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter10 612 000
Varekostnad42 000
Lønnskostnad4 301 000
Ordinære avskrivninger242 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader9 738 000
Driftsresultat874 000
Sum finansinntekter20 000
Sum finanskostnader16 000
Netto finans4 000
Sum utbytte0
Årsresultat685 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler5 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar881 000
Sum varige driftsmidler881 000
Sum finansielle anleggsmidler32 000
Sum anleggsmidler917 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 466 000
Sum omløpsmidler2 514 000
Sum eiendeler3 432 000
Sum egenkapital1 394 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld390 000
Kortsiktig gjeld704 000
Skyldig offentlige avgifter417 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld338 000
Sum kortsiktig gjeld1 648 000
Sum egenkapital og gjeld3 432 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital49,14 %
Gjeldsgrad0,28
Driftsmargin8,24 %
Likviditetsgrad1,53
Syklisk likviditetsgrad1,53
Egenkapitalandel0,41
Bruttomargin99,6 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English