company

NYGÅRD VIKARTJENESTER AS

5781 LOFTHUS

Avkastning på egenkapital
9,56 %
Likviditetsgrad
173
Gjeldsgrad
0,02
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter162 000
Årsresultat24 000
Sum eiendeler259 000
Sum egenkapital251 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter162 000
Sum driftskostnader132 000
Driftsresultat31 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt31 000
Skattekostnad7 000
Årsresultat24 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler86 000
Sum omløpsmidler173 000
Sum eiendeler259 000
Sum opptjent egenkapital221 000
Sum egenkapital251 000
Sum langsiktig gjeld6 000
Sum kortsiktig gjeld1 000
Sum egenkapital og gjeld259 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter162 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter162 000
Varekostnad96 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger10 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader132 000
Driftsresultat31 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat24 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler66 000
Inventar20 000
Sum varige driftsmidler86 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler86 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post173 000
Sum omløpsmidler173 000
Sum eiendeler259 000
Sum egenkapital251 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld6 000
Kortsiktig gjeld2 000
Skyldig offentlige avgifter−8 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 000
Sum egenkapital og gjeld259 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital9,56 %
Gjeldsgrad0,02
Driftsmargin19,14 %
Likviditetsgrad173
Syklisk likviditetsgrad173
Egenkapitalandel0,97
Bruttomargin40,74 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English