company

VIKEN TEKNISKE AS

1407 VINTERBRO

Avkastning på egenkapital
70,84 %
Likviditetsgrad
2,52
Gjeldsgrad
0,02
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter59 083 000
Årsresultat13 315 000
Sum eiendeler31 823 000
Sum egenkapital18 796 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter59 083 000
Sum driftskostnader42 127 000
Driftsresultat16 957 000
Sum finansinntekter125 000
Sum finanskostnader7 000
Netto finans118 000
Resultat før skatt17 076 000
Skattekostnad3 760 000
Årsresultat13 315 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler49 000
Sum omløpsmidler31 773 000
Sum eiendeler31 823 000
Sum opptjent egenkapital17 796 000
Sum egenkapital18 796 000
Sum langsiktig gjeld431 000
Sum kortsiktig gjeld12 596 000
Sum egenkapital og gjeld31 823 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter59 083 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter59 083 000
Varekostnad16 867 000
Lønnskostnad18 429 000
Ordinære avskrivninger56 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader42 127 000
Driftsresultat16 957 000
Sum finansinntekter125 000
Sum finanskostnader7 000
Netto finans118 000
Sum utbytte0
Årsresultat13 315 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar29 000
Sum varige driftsmidler29 000
Sum finansielle anleggsmidler20 000
Sum anleggsmidler49 000
Varelager1 322 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post15 992 000
Sum omløpsmidler31 773 000
Sum eiendeler31 823 000
Sum egenkapital18 796 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld431 000
Kortsiktig gjeld1 760 000
Skyldig offentlige avgifter3 209 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld3 176 000
Sum kortsiktig gjeld12 596 000
Sum egenkapital og gjeld31 823 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital70,84 %
Gjeldsgrad0,02
Driftsmargin28,7 %
Likviditetsgrad2,52
Syklisk likviditetsgrad2,82
Egenkapitalandel0,59
Bruttomargin71,45 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English