company

FREMRE ASSET 2 AS

5013 BERGEN

Avkastning på egenkapital
27,63 %
Likviditetsgrad
12,19
Gjeldsgrad
2,39
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat5 408 000
Sum eiendeler66 588 000
Sum egenkapital19 570 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader−128 000
Driftsresultat128 000
Sum finansinntekter7 183 000
Sum finanskostnader1 902 000
Netto finans5 281 000
Resultat før skatt5 408 000
Skattekostnad0
Årsresultat5 408 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler64 540 000
Sum omløpsmidler2 048 000
Sum eiendeler66 588 000
Sum opptjent egenkapital15 195 000
Sum egenkapital19 570 000
Sum langsiktig gjeld46 850 000
Sum kortsiktig gjeld168 000
Sum egenkapital og gjeld66 588 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader−128 000
Driftsresultat128 000
Sum finansinntekter7 183 000
Sum finanskostnader1 902 000
Netto finans5 281 000
Sum utbytte0
Årsresultat5 408 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler64 540 000
Sum anleggsmidler64 540 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 809 000
Sum omløpsmidler2 048 000
Sum eiendeler66 588 000
Sum egenkapital19 570 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld46 850 000
Kortsiktig gjeld7 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld160 000
Sum kortsiktig gjeld168 000
Sum egenkapital og gjeld66 588 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital27,63 %
Gjeldsgrad2,39
Driftsmargin-
Likviditetsgrad12,19
Syklisk likviditetsgrad12,19
Egenkapitalandel0,29
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English