company

SAXUM AS

4071 RANDABERG

Avkastning på egenkapital
−31,58 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−6 000
Sum eiendeler19 000
Sum egenkapital19 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader5 000
Driftsresultat−5 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Resultat før skatt−6 000
Skattekostnad0
Årsresultat−6 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler18 000
Sum omløpsmidler1 000
Sum eiendeler19 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital19 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld19 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad5 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader5 000
Driftsresultat−5 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Sum utbytte0
Årsresultat−6 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler18 000
Sum anleggsmidler18 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 000
Sum omløpsmidler1 000
Sum eiendeler19 000
Sum egenkapital19 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld19 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−31,58 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad-
Egenkapitalandel1
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English