company

WELL&SUBSEA SENSORS AS

3741 SKIEN

Avkastning på egenkapital
2 345,45 %
Likviditetsgrad
0,79
Gjeldsgrad
−0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter362 000
Årsresultat−258 000
Sum eiendeler41 000
Sum egenkapital−11 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter362 000
Sum driftskostnader621 000
Driftsresultat−258 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Resultat før skatt−258 000
Skattekostnad0
Årsresultat−258 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler41 000
Sum eiendeler41 000
Sum opptjent egenkapital−41 000
Sum egenkapital−11 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld52 000
Sum egenkapital og gjeld41 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter362 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter362 000
Varekostnad0
Lønnskostnad456 000
Ordinære avskrivninger9 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader621 000
Driftsresultat−258 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Sum utbytte0
Årsresultat−258 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post19 000
Sum omløpsmidler41 000
Sum eiendeler41 000
Sum egenkapital−11 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld9 000
Skyldig offentlige avgifter5 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld38 000
Sum kortsiktig gjeld52 000
Sum egenkapital og gjeld41 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital2 345,45 %
Gjeldsgrad−0
Driftsmargin−71,27 %
Likviditetsgrad0,79
Syklisk likviditetsgrad0,79
Egenkapitalandel−0,27
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English