company

CD RANCH AS

3531 KROKKLEIVA

Avkastning på egenkapital
19,89 %
Likviditetsgrad
0,89
Gjeldsgrad
−4,52
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter332 000
Årsresultat−244 000
Sum eiendeler4 463 000
Sum egenkapital−1 227 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter332 000
Sum driftskostnader371 000
Driftsresultat−39 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader206 000
Netto finans−205 000
Resultat før skatt−244 000
Skattekostnad0
Årsresultat−244 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 331 000
Sum omløpsmidler132 000
Sum eiendeler4 463 000
Sum opptjent egenkapital−7 227 000
Sum egenkapital−1 227 000
Sum langsiktig gjeld5 540 000
Sum kortsiktig gjeld149 000
Sum egenkapital og gjeld4 463 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt332 000
Sum driftsinntekter332 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger78 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader371 000
Driftsresultat−39 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader206 000
Netto finans−205 000
Sum utbytte0
Årsresultat−244 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom4 331 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler4 331 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler4 331 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post56 000
Sum omløpsmidler132 000
Sum eiendeler4 463 000
Sum egenkapital−1 227 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld5 540 000
Kortsiktig gjeld8 000
Skyldig offentlige avgifter6 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld136 000
Sum kortsiktig gjeld149 000
Sum egenkapital og gjeld4 463 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital19,89 %
Gjeldsgrad−4,52
Driftsmargin−11,75 %
Likviditetsgrad0,89
Syklisk likviditetsgrad0,89
Egenkapitalandel−0,27
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English