company

REISTAD CONTAINERUTLEIE AS

6422 MOLDE

Avkastning på egenkapital
−31,83 %
Likviditetsgrad
1,29
Gjeldsgrad
0,66
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 267 000
Årsresultat−120 000
Sum eiendeler1 165 000
Sum egenkapital377 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 267 000
Sum driftskostnader1 391 000
Driftsresultat−124 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader31 000
Netto finans−29 000
Resultat før skatt−154 000
Skattekostnad−34 000
Årsresultat−120 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler470 000
Sum omløpsmidler695 000
Sum eiendeler1 165 000
Sum opptjent egenkapital−123 000
Sum egenkapital377 000
Sum langsiktig gjeld250 000
Sum kortsiktig gjeld538 000
Sum egenkapital og gjeld1 165 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 267 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 267 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger179 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 391 000
Driftsresultat−124 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader31 000
Netto finans−29 000
Sum utbytte0
Årsresultat−120 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill110 000
Sum immaterielle eiendeler150 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler320 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler320 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler470 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post512 000
Sum omløpsmidler695 000
Sum eiendeler1 165 000
Sum egenkapital377 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld250 000
Kortsiktig gjeld538 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld538 000
Sum egenkapital og gjeld1 165 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−31,83 %
Gjeldsgrad0,66
Driftsmargin−9,79 %
Likviditetsgrad1,29
Syklisk likviditetsgrad1,29
Egenkapitalandel0,32
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English