company

FRYDEN ENTREPRENØR AS

0575 OSLO

Avkastning på egenkapital
90,1 %
Likviditetsgrad
0,33
Gjeldsgrad
−0,22
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 537 000
Årsresultat−273 000
Sum eiendeler267 000
Sum egenkapital−303 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 537 000
Sum driftskostnader1 805 000
Driftsresultat−268 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader5 000
Netto finans−5 000
Resultat før skatt−273 000
Skattekostnad0
Årsresultat−273 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler100 000
Sum omløpsmidler167 000
Sum eiendeler267 000
Sum opptjent egenkapital−333 000
Sum egenkapital−303 000
Sum langsiktig gjeld68 000
Sum kortsiktig gjeld502 000
Sum egenkapital og gjeld267 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 537 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 537 000
Varekostnad114 000
Lønnskostnad934 000
Ordinære avskrivninger50 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 805 000
Driftsresultat−268 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader5 000
Netto finans−5 000
Sum utbytte0
Årsresultat−273 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar100 000
Sum varige driftsmidler100 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler100 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post52 000
Sum omløpsmidler167 000
Sum eiendeler267 000
Sum egenkapital−303 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld68 000
Kortsiktig gjeld18 000
Skyldig offentlige avgifter229 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld255 000
Sum kortsiktig gjeld502 000
Sum egenkapital og gjeld267 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital90,1 %
Gjeldsgrad−0,22
Driftsmargin−17,44 %
Likviditetsgrad0,33
Syklisk likviditetsgrad0,33
Egenkapitalandel−1,13
Bruttomargin92,58 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English