company

DAIMYO EKSTRA 13 AS

0351 OSLO

Avkastning på egenkapital
−0 %
Likviditetsgrad
0,06
Gjeldsgrad
−0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat0
Sum eiendeler6 000
Sum egenkapital−94 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader0
Driftsresultat0
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt0
Skattekostnad0
Årsresultat0
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler6 000
Sum eiendeler6 000
Sum opptjent egenkapital−119 000
Sum egenkapital−94 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld100 000
Sum egenkapital og gjeld6 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader0
Driftsresultat0
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat0
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post6 000
Sum omløpsmidler6 000
Sum eiendeler6 000
Sum egenkapital−94 000
Kortsiktig konserngjeld100 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld100 000
Sum egenkapital og gjeld6 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−0 %
Gjeldsgrad−0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad0,06
Syklisk likviditetsgrad0,06
Egenkapitalandel−15,67
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English