company

SINGSTAD INNOVATION AS

3230 SANDEFJORD

Avkastning på egenkapital
1,38 %
Likviditetsgrad
0,32
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter35 000
Årsresultat23 000
Sum eiendeler1 870 000
Sum egenkapital1 663 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter35 000
Sum driftskostnader177 000
Driftsresultat−143 000
Sum finansinntekter400 000
Sum finanskostnader234 000
Netto finans166 000
Resultat før skatt23 000
Skattekostnad0
Årsresultat23 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 805 000
Sum omløpsmidler66 000
Sum eiendeler1 870 000
Sum opptjent egenkapital1 633 000
Sum egenkapital1 663 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld207 000
Sum egenkapital og gjeld1 870 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter35 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter35 000
Varekostnad51 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader177 000
Driftsresultat−143 000
Sum finansinntekter400 000
Sum finanskostnader234 000
Netto finans166 000
Sum utbytte0
Årsresultat23 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom22 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler22 000
Sum finansielle anleggsmidler1 782 000
Sum anleggsmidler1 805 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post66 000
Sum omløpsmidler66 000
Sum eiendeler1 870 000
Sum egenkapital1 663 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld17 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld190 000
Sum kortsiktig gjeld207 000
Sum egenkapital og gjeld1 870 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital1,38 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−408,57 %
Likviditetsgrad0,32
Syklisk likviditetsgrad0,32
Egenkapitalandel0,89
Bruttomargin−45,71 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English