company

KTF HOLDING AS

6010 ÅLESUND

Avkastning på egenkapital
−13,59 %
Likviditetsgrad
0,61
Gjeldsgrad
1,87
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 365 242 000
Årsresultat−92 813 000
Sum eiendeler2 938 209 000
Sum egenkapital682 832 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 365 242 000
Sum driftskostnader1 376 977 000
Driftsresultat40 718 000
Sum finansinntekter−28 317 000
Sum finanskostnader96 673 000
Netto finans−124 990 000
Resultat før skatt−84 272 000
Skattekostnad8 541 000
Årsresultat−92 813 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 344 008 000
Sum omløpsmidler594 201 000
Sum eiendeler2 938 209 000
Sum opptjent egenkapital681 218 000
Sum egenkapital682 832 000
Sum langsiktig gjeld1 274 622 000
Sum kortsiktig gjeld980 755 000
Sum egenkapital og gjeld2 938 209 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 289 859 000
Annen driftsinntekt75 384 000
Sum driftsinntekter1 365 242 000
Varekostnad557 079 000
Lønnskostnad454 818 000
Ordinære avskrivninger82 594 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 376 977 000
Driftsresultat40 718 000
Sum finansinntekter−28 317 000
Sum finanskostnader96 673 000
Netto finans−124 990 000
Sum utbytte0
Årsresultat−92 813 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill21 762 000
Sum immaterielle eiendeler123 999 000
Fast eiendom1 376 947 000
Maskiner/anlegg/biler80 257 000
Inventar95 790 000
Sum varige driftsmidler1 644 141 000
Sum finansielle anleggsmidler575 869 000
Sum anleggsmidler2 344 008 000
Varelager267 430 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post110 716 000
Sum omløpsmidler594 201 000
Sum eiendeler2 938 209 000
Sum egenkapital682 832 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 274 622 000
Kortsiktig gjeld151 514 000
Skyldig offentlige avgifter83 829 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld125 357 000
Sum kortsiktig gjeld980 755 000
Sum egenkapital og gjeld2 938 209 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−13,59 %
Gjeldsgrad1,87
Driftsmargin2,98 %
Likviditetsgrad0,61
Syklisk likviditetsgrad0,83
Egenkapitalandel0,23
Bruttomargin59,2 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English