company

RINGEBU PARK AS

2069 JESSHEIM

Avkastning på egenkapital
92,75 %
Likviditetsgrad
9,31
Gjeldsgrad
28,22
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter9 268 000
Årsresultat652 000
Sum eiendeler23 013 000
Sum egenkapital703 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter9 268 000
Sum driftskostnader8 430 000
Driftsresultat838 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader2 000
Netto finans−2 000
Resultat før skatt836 000
Skattekostnad184 000
Årsresultat652 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler23 013 000
Sum eiendeler23 013 000
Sum opptjent egenkapital673 000
Sum egenkapital703 000
Sum langsiktig gjeld19 839 000
Sum kortsiktig gjeld2 471 000
Sum egenkapital og gjeld23 013 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter9 268 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter9 268 000
Varekostnad8 404 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader8 430 000
Driftsresultat838 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader2 000
Netto finans−2 000
Sum utbytte0
Årsresultat652 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager12 208 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 537 000
Sum omløpsmidler23 013 000
Sum eiendeler23 013 000
Sum egenkapital703 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld19 839 000
Kortsiktig gjeld2 469 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 000
Sum kortsiktig gjeld2 471 000
Sum egenkapital og gjeld23 013 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital92,75 %
Gjeldsgrad28,22
Driftsmargin9,04 %
Likviditetsgrad9,31
Syklisk likviditetsgrad−2,36
Egenkapitalandel0,03
Bruttomargin9,32 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English