company

JASHAN RESTAURANT AS

5417 STORD

Avkastning på egenkapital
54,53 %
Likviditetsgrad
1,43
Gjeldsgrad
0,03
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter19 327 000
Årsresultat1 488 000
Sum eiendeler7 025 000
Sum egenkapital2 729 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter19 327 000
Sum driftskostnader17 398 000
Driftsresultat1 931 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader23 000
Netto finans−23 000
Resultat før skatt1 908 000
Skattekostnad419 000
Årsresultat1 488 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 001 000
Sum omløpsmidler6 024 000
Sum eiendeler7 025 000
Sum opptjent egenkapital2 699 000
Sum egenkapital2 729 000
Sum langsiktig gjeld86 000
Sum kortsiktig gjeld4 210 000
Sum egenkapital og gjeld7 025 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter18 619 000
Annen driftsinntekt709 000
Sum driftsinntekter19 327 000
Varekostnad5 199 000
Lønnskostnad6 902 000
Ordinære avskrivninger205 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader17 398 000
Driftsresultat1 931 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader23 000
Netto finans−23 000
Sum utbytte1 000 000
Årsresultat1 488 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar1 001 000
Sum varige driftsmidler1 001 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler1 001 000
Varelager245 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 544 000
Sum omløpsmidler6 024 000
Sum eiendeler7 025 000
Sum egenkapital2 729 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld86 000
Kortsiktig gjeld878 000
Skyldig offentlige avgifter1 366 000
Sum utbytte1 000 000
Annen kortsiktig gjeld555 000
Sum kortsiktig gjeld4 210 000
Sum egenkapital og gjeld7 025 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital54,53 %
Gjeldsgrad0,03
Driftsmargin9,99 %
Likviditetsgrad1,43
Syklisk likviditetsgrad1,52
Egenkapitalandel0,39
Bruttomargin73,1 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English