company

PROSAFE SE

4031 STAVANGER

Avkastning på egenkapital
−19 713,64 %
Likviditetsgrad
7,58
Gjeldsgrad
5 225,41
Nøkkeltall (USD)2022
Sum driftsinntekter20 000 000
Årsresultat−13 011 000
Sum eiendeler347 626 000
Sum egenkapital66 000
Resultatregnskap (USD)2022
Sum driftsinntekter20 000 000
Sum driftskostnader53 996 000
Driftsresultat−33 996 000
Sum finansinntekter59 409 000
Sum finanskostnader38 406 000
Netto finans21 003 000
Resultat før skatt−12 993 000
Skattekostnad18 000
Årsresultat−13 011 000
Balanseregnskap (USD)2022
Sum anleggsmidler327 291 000
Sum omløpsmidler20 335 000
Sum eiendeler347 626 000
Sum opptjent egenkapital−708 372 000
Sum egenkapital66 000
Sum langsiktig gjeld344 877 000
Sum kortsiktig gjeld2 683 000
Sum egenkapital og gjeld347 626 000
Kontantstrøm (USD)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt20 000 000
Sum driftsinntekter20 000 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning48 264 000
Sum driftskostnader53 996 000
Driftsresultat−33 996 000
Sum finansinntekter59 409 000
Sum finanskostnader38 406 000
Netto finans21 003 000
Sum utbytte0
Årsresultat−13 011 000
Balansedetaljer (USD)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler327 291 000
Sum anleggsmidler327 291 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post19 909 000
Sum omløpsmidler20 335 000
Sum eiendeler347 626 000
Sum egenkapital66 000
Kortsiktig konserngjeld516 000
Sum langsiktig gjeld344 877 000
Kortsiktig gjeld65 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld925 000
Sum kortsiktig gjeld2 683 000
Sum egenkapital og gjeld347 626 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−19 713,64 %
Gjeldsgrad5 225,41
Driftsmargin−169,98 %
Likviditetsgrad7,58
Syklisk likviditetsgrad7,58
Egenkapitalandel0
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English