company

ARTS AS

0252 OSLO

Avkastning på egenkapital
−153,02 %
Likviditetsgrad
0,67
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter29 670 000
Årsresultat−1 674 000
Sum eiendeler8 008 000
Sum egenkapital1 094 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter29 670 000
Sum driftskostnader31 729 000
Driftsresultat−2 059 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader69 000
Netto finans−68 000
Resultat før skatt−2 127 000
Skattekostnad−453 000
Årsresultat−1 674 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 347 000
Sum omløpsmidler4 662 000
Sum eiendeler8 008 000
Sum opptjent egenkapital−3 906 000
Sum egenkapital1 094 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld6 915 000
Sum egenkapital og gjeld8 008 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter28 811 000
Annen driftsinntekt860 000
Sum driftsinntekter29 670 000
Varekostnad9 829 000
Lønnskostnad13 733 000
Ordinære avskrivninger2 241 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader31 729 000
Driftsresultat−2 059 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader69 000
Netto finans−68 000
Sum utbytte0
Årsresultat−1 674 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler1 363 000
Fast eiendom141 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar1 843 000
Sum varige driftsmidler1 984 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler3 347 000
Varelager2 128 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 310 000
Sum omløpsmidler4 662 000
Sum eiendeler8 008 000
Sum egenkapital1 094 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld4 335 000
Skyldig offentlige avgifter1 620 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld960 000
Sum kortsiktig gjeld6 915 000
Sum egenkapital og gjeld8 008 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−153,02 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−6,94 %
Likviditetsgrad0,67
Syklisk likviditetsgrad0,97
Egenkapitalandel0,14
Bruttomargin66,87 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English