company

LEGATUM HOLDING AS

3184 BORRE

Avkastning på egenkapital
−3,68 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
0,61
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−6 000
Sum eiendeler263 000
Sum egenkapital163 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader14 000
Driftsresultat−14 000
Sum finansinntekter5 000
Sum finanskostnader0
Netto finans5 000
Resultat før skatt−8 000
Skattekostnad−2 000
Årsresultat−6 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler228 000
Sum omløpsmidler34 000
Sum eiendeler263 000
Sum opptjent egenkapital123 000
Sum egenkapital163 000
Sum langsiktig gjeld100 000
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld263 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader14 000
Driftsresultat−14 000
Sum finansinntekter5 000
Sum finanskostnader0
Netto finans5 000
Sum utbytte0
Årsresultat−6 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler2 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler227 000
Sum anleggsmidler228 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post34 000
Sum omløpsmidler34 000
Sum eiendeler263 000
Sum egenkapital163 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld100 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld263 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−3,68 %
Gjeldsgrad0,61
Driftsmargin-
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad-
Egenkapitalandel0,62
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English