company

TALGØ-INVEST AS

4340 BRYNE

Avkastning på egenkapital
0 %
Likviditetsgrad
0
Gjeldsgrad
97
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat0
Sum eiendeler309 000
Sum egenkapital3 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader7 000
Driftsresultat−7 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−7 000
Skattekostnad−7 000
Årsresultat0
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler308 000
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler309 000
Sum opptjent egenkapital−18 000
Sum egenkapital3 000
Sum langsiktig gjeld291 000
Sum kortsiktig gjeld15 000
Sum egenkapital og gjeld309 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader7 000
Driftsresultat−7 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat0
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler7 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler301 000
Sum anleggsmidler308 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler309 000
Sum egenkapital3 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld291 000
Kortsiktig gjeld1 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld13 000
Sum kortsiktig gjeld15 000
Sum egenkapital og gjeld309 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0 %
Gjeldsgrad97
Driftsmargin-
Likviditetsgrad0
Syklisk likviditetsgrad0
Egenkapitalandel0,01
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English