company

RYDMARKGÅRDEN & CO AS

8006 BODØ

Avkastning på egenkapital
−3,51 %
Likviditetsgrad
1,01
Gjeldsgrad
3,03
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−959 000
Sum eiendeler110 726 000
Sum egenkapital27 287 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader60 000
Driftsresultat−60 000
Sum finansinntekter1 765 000
Sum finanskostnader2 935 000
Netto finans−1 170 000
Resultat før skatt−1 230 000
Skattekostnad−271 000
Årsresultat−959 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler109 966 000
Sum omløpsmidler760 000
Sum eiendeler110 726 000
Sum opptjent egenkapital−2 713 000
Sum egenkapital27 287 000
Sum langsiktig gjeld82 690 000
Sum kortsiktig gjeld750 000
Sum egenkapital og gjeld110 726 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader60 000
Driftsresultat−60 000
Sum finansinntekter1 765 000
Sum finanskostnader2 935 000
Netto finans−1 170 000
Sum utbytte0
Årsresultat−959 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler762 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler109 204 000
Sum anleggsmidler109 966 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post760 000
Sum omløpsmidler760 000
Sum eiendeler110 726 000
Sum egenkapital27 287 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld82 690 000
Kortsiktig gjeld3 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld746 000
Sum kortsiktig gjeld750 000
Sum egenkapital og gjeld110 726 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−3,51 %
Gjeldsgrad3,03
Driftsmargin-
Likviditetsgrad1,01
Syklisk likviditetsgrad1,01
Egenkapitalandel0,25
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English