company

HOLTET LØYPEDRIFT AS

3536 NORESUND

Avkastning på egenkapital
−1 637,5 %
Likviditetsgrad
0,09
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter390 000
Årsresultat−131 000
Sum eiendeler252 000
Sum egenkapital8 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter390 000
Sum driftskostnader511 000
Driftsresultat−121 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader10 000
Netto finans−10 000
Resultat før skatt−131 000
Skattekostnad0
Årsresultat−131 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler229 000
Sum omløpsmidler23 000
Sum eiendeler252 000
Sum opptjent egenkapital−92 000
Sum egenkapital8 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld245 000
Sum egenkapital og gjeld252 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter390 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter390 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger40 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader511 000
Driftsresultat−121 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader10 000
Netto finans−10 000
Sum utbytte0
Årsresultat−131 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler80 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler80 000
Sum finansielle anleggsmidler149 000
Sum anleggsmidler229 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post11 000
Sum omløpsmidler23 000
Sum eiendeler252 000
Sum egenkapital8 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld73 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld172 000
Sum kortsiktig gjeld245 000
Sum egenkapital og gjeld252 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−1 637,5 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−31,03 %
Likviditetsgrad0,09
Syklisk likviditetsgrad0,09
Egenkapitalandel0,03
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English