company

STRØMMEN AUTO CARE AS

2010 STRØMMEN

Avkastning på egenkapital
17,96 %
Likviditetsgrad
0,51
Gjeldsgrad
−0,78
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 716 000
Årsresultat−386 000
Sum eiendeler1 083 000
Sum egenkapital−2 149 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 716 000
Sum driftskostnader5 096 000
Driftsresultat−380 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader5 000
Netto finans−5 000
Resultat før skatt−386 000
Skattekostnad0
Årsresultat−386 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler293 000
Sum omløpsmidler790 000
Sum eiendeler1 083 000
Sum opptjent egenkapital−2 179 000
Sum egenkapital−2 149 000
Sum langsiktig gjeld1 673 000
Sum kortsiktig gjeld1 559 000
Sum egenkapital og gjeld1 083 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 659 000
Annen driftsinntekt57 000
Sum driftsinntekter4 716 000
Varekostnad121 000
Lønnskostnad2 641 000
Ordinære avskrivninger673 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader5 096 000
Driftsresultat−380 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader5 000
Netto finans−5 000
Sum utbytte0
Årsresultat−386 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill167 000
Sum immaterielle eiendeler167 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar126 000
Sum varige driftsmidler126 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler293 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post533 000
Sum omløpsmidler790 000
Sum eiendeler1 083 000
Sum egenkapital−2 149 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 673 000
Kortsiktig gjeld176 000
Skyldig offentlige avgifter246 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 136 000
Sum kortsiktig gjeld1 559 000
Sum egenkapital og gjeld1 083 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital17,96 %
Gjeldsgrad−0,78
Driftsmargin−8,06 %
Likviditetsgrad0,51
Syklisk likviditetsgrad0,51
Egenkapitalandel−1,98
Bruttomargin97,43 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English