company

SØRUM BOLIG OG EIENDOM AS

2323 INGEBERG

Avkastning på egenkapital
63,17 %
Likviditetsgrad
4,75
Gjeldsgrad
4,74
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 859 000
Årsresultat463 000
Sum eiendeler4 315 000
Sum egenkapital733 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 859 000
Sum driftskostnader1 266 000
Driftsresultat592 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Resultat før skatt593 000
Skattekostnad131 000
Årsresultat463 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 812 000
Sum omløpsmidler503 000
Sum eiendeler4 315 000
Sum opptjent egenkapital703 000
Sum egenkapital733 000
Sum langsiktig gjeld3 476 000
Sum kortsiktig gjeld106 000
Sum egenkapital og gjeld4 315 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 155 000
Annen driftsinntekt704 000
Sum driftsinntekter1 859 000
Varekostnad1 004 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger105 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 266 000
Driftsresultat592 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Sum utbytte0
Årsresultat463 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom3 812 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler3 812 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler3 812 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post73 000
Sum omløpsmidler503 000
Sum eiendeler4 315 000
Sum egenkapital733 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 476 000
Kortsiktig gjeld9 000
Skyldig offentlige avgifter11 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld48 000
Sum kortsiktig gjeld106 000
Sum egenkapital og gjeld4 315 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital63,17 %
Gjeldsgrad4,74
Driftsmargin31,85 %
Likviditetsgrad4,75
Syklisk likviditetsgrad4,75
Egenkapitalandel0,17
Bruttomargin45,99 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English