company

SLEMMESTAD EIENDOMSMEGLING AS

3470 SLEMMESTAD

Avkastning på egenkapital
1,37 %
Likviditetsgrad
1,15
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter9 977 000
Årsresultat11 000
Sum eiendeler5 220 000
Sum egenkapital804 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter9 977 000
Sum driftskostnader9 887 000
Driftsresultat89 000
Sum finansinntekter41 000
Sum finanskostnader115 000
Netto finans−74 000
Resultat før skatt15 000
Skattekostnad4 000
Årsresultat11 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler137 000
Sum omløpsmidler5 083 000
Sum eiendeler5 220 000
Sum opptjent egenkapital−121 000
Sum egenkapital804 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld4 416 000
Sum egenkapital og gjeld5 220 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter9 714 000
Annen driftsinntekt262 000
Sum driftsinntekter9 977 000
Varekostnad1 623 000
Lønnskostnad5 761 000
Ordinære avskrivninger71 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader9 887 000
Driftsresultat89 000
Sum finansinntekter41 000
Sum finanskostnader115 000
Netto finans−74 000
Sum utbytte0
Årsresultat11 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler32 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar105 000
Sum varige driftsmidler105 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler137 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 721 000
Sum omløpsmidler5 083 000
Sum eiendeler5 220 000
Sum egenkapital804 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld1 477 000
Skyldig offentlige avgifter442 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld926 000
Sum kortsiktig gjeld4 416 000
Sum egenkapital og gjeld5 220 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital1,37 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin0,89 %
Likviditetsgrad1,15
Syklisk likviditetsgrad1,15
Egenkapitalandel0,15
Bruttomargin83,73 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English