company

OLJA HOLDING AS

1341 SLEPENDEN

Avkastning på egenkapital
72,52 %
Likviditetsgrad
150,4
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat2 175 000
Sum eiendeler3 018 000
Sum egenkapital2 999 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader12 000
Driftsresultat−12 000
Sum finansinntekter2 202 000
Sum finanskostnader3 000
Netto finans2 199 000
Resultat før skatt2 187 000
Skattekostnad12 000
Årsresultat2 175 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler11 000
Sum omløpsmidler3 008 000
Sum eiendeler3 018 000
Sum opptjent egenkapital2 974 000
Sum egenkapital2 999 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld20 000
Sum egenkapital og gjeld3 018 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader12 000
Driftsresultat−12 000
Sum finansinntekter2 202 000
Sum finanskostnader3 000
Netto finans2 199 000
Sum utbytte0
Årsresultat2 175 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler11 000
Sum anleggsmidler11 000
Varelager1 000
Sum investeringer42 000
Kasse/Bank/Post2 965 000
Sum omløpsmidler3 008 000
Sum eiendeler3 018 000
Sum egenkapital2 999 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld7 000
Sum kortsiktig gjeld20 000
Sum egenkapital og gjeld3 018 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital72,52 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad150,4
Syklisk likviditetsgrad158,32
Egenkapitalandel0,99
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English