company

TS SITE SERVICES AS

3937 PORSGRUNN

Avkastning på egenkapital
99,2 %
Likviditetsgrad
1,07
Gjeldsgrad
0,1
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter48 946 000
Årsresultat4 833 000
Sum eiendeler17 200 000
Sum egenkapital4 872 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter48 946 000
Sum driftskostnader42 835 000
Driftsresultat6 111 000
Sum finansinntekter186 000
Sum finanskostnader101 000
Netto finans85 000
Resultat før skatt6 196 000
Skattekostnad1 363 000
Årsresultat4 833 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 539 000
Sum omløpsmidler12 661 000
Sum eiendeler17 200 000
Sum opptjent egenkapital−440 000
Sum egenkapital4 872 000
Sum langsiktig gjeld501 000
Sum kortsiktig gjeld11 826 000
Sum egenkapital og gjeld17 200 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter48 946 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter48 946 000
Varekostnad16 573 000
Lønnskostnad18 040 000
Ordinære avskrivninger1 323 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader42 835 000
Driftsresultat6 111 000
Sum finansinntekter186 000
Sum finanskostnader101 000
Netto finans85 000
Sum utbytte0
Årsresultat4 833 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler76 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler4 277 000
Inventar186 000
Sum varige driftsmidler4 463 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler4 539 000
Varelager1 563 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post643 000
Sum omløpsmidler12 661 000
Sum eiendeler17 200 000
Sum egenkapital4 872 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld501 000
Kortsiktig gjeld1 036 000
Skyldig offentlige avgifter1 233 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld9 558 000
Sum kortsiktig gjeld11 826 000
Sum egenkapital og gjeld17 200 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital99,2 %
Gjeldsgrad0,1
Driftsmargin12,49 %
Likviditetsgrad1,07
Syklisk likviditetsgrad1,23
Egenkapitalandel0,28
Bruttomargin66,14 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English