company

MINFYSIO AS

7650 VERDAL

Avkastning på egenkapital
−66,67 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter100 000
Årsresultat−20 000
Sum eiendeler30 000
Sum egenkapital30 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter100 000
Sum driftskostnader120 000
Driftsresultat−20 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−20 000
Skattekostnad0
Årsresultat−20 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler30 000
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler30 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital30 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld30 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter100 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter100 000
Varekostnad0
Lønnskostnad77 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader120 000
Driftsresultat−20 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−20 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler30 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler30 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler0
Sum eiendeler30 000
Sum egenkapital30 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld30 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−66,67 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−20 %
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad-
Egenkapitalandel1
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English