company

STRAND TRAFIKKSKOLE AS

3611 KONGSBERG

Avkastning på egenkapital
75,54 %
Likviditetsgrad
1,73
Gjeldsgrad
0,35
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 299 000
Årsresultat247 000
Sum eiendeler774 000
Sum egenkapital327 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 299 000
Sum driftskostnader1 922 000
Driftsresultat376 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader43 000
Netto finans−42 000
Resultat før skatt335 000
Skattekostnad88 000
Årsresultat247 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler201 000
Sum omløpsmidler573 000
Sum eiendeler774 000
Sum opptjent egenkapital297 000
Sum egenkapital327 000
Sum langsiktig gjeld116 000
Sum kortsiktig gjeld331 000
Sum egenkapital og gjeld774 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter2 302 000
Annen driftsinntekt−3 000
Sum driftsinntekter2 299 000
Varekostnad100 000
Lønnskostnad919 000
Ordinære avskrivninger205 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 922 000
Driftsresultat376 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader43 000
Netto finans−42 000
Sum utbytte0
Årsresultat247 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar201 000
Sum varige driftsmidler201 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler201 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post568 000
Sum omløpsmidler573 000
Sum eiendeler774 000
Sum egenkapital327 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld116 000
Kortsiktig gjeld24 000
Skyldig offentlige avgifter91 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld110 000
Sum kortsiktig gjeld331 000
Sum egenkapital og gjeld774 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital75,54 %
Gjeldsgrad0,35
Driftsmargin16,35 %
Likviditetsgrad1,73
Syklisk likviditetsgrad1,73
Egenkapitalandel0,42
Bruttomargin95,65 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English