company

SKYTTERHUSET INNKVARTERING AS

9602 HAMMERFEST

Avkastning på egenkapital
82,85 %
Likviditetsgrad
1,68
Gjeldsgrad
0,44
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 287 000
Årsresultat372 000
Sum eiendeler1 272 000
Sum egenkapital449 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter2 287 000
Sum driftskostnader1 806 000
Driftsresultat481 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader4 000
Netto finans−4 000
Resultat før skatt477 000
Skattekostnad105 000
Årsresultat372 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler225 000
Sum omløpsmidler1 047 000
Sum eiendeler1 272 000
Sum opptjent egenkapital414 000
Sum egenkapital449 000
Sum langsiktig gjeld199 000
Sum kortsiktig gjeld624 000
Sum egenkapital og gjeld1 272 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt2 287 000
Sum driftsinntekter2 287 000
Varekostnad1 000
Lønnskostnad10 000
Ordinære avskrivninger4 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 806 000
Driftsresultat481 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader4 000
Netto finans−4 000
Sum utbytte0
Årsresultat372 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar225 000
Sum varige driftsmidler225 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler225 000
Varelager51 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post22 000
Sum omløpsmidler1 047 000
Sum eiendeler1 272 000
Sum egenkapital449 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld199 000
Kortsiktig gjeld519 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld11 000
Sum kortsiktig gjeld624 000
Sum egenkapital og gjeld1 272 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital82,85 %
Gjeldsgrad0,44
Driftsmargin21,03 %
Likviditetsgrad1,68
Syklisk likviditetsgrad1,83
Egenkapitalandel0,35
Bruttomargin99,96 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English