company

ASTOU YOGA AS

3110 TØNSBERG

Avkastning på egenkapital
−79,31 %
Likviditetsgrad
0,66
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter373 000
Årsresultat−46 000
Sum eiendeler116 000
Sum egenkapital58 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter373 000
Sum driftskostnader432 000
Driftsresultat−60 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−59 000
Skattekostnad−13 000
Årsresultat−46 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler78 000
Sum omløpsmidler38 000
Sum eiendeler116 000
Sum opptjent egenkapital28 000
Sum egenkapital58 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld58 000
Sum egenkapital og gjeld116 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter373 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter373 000
Varekostnad0
Lønnskostnad133 000
Ordinære avskrivninger25 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader432 000
Driftsresultat−60 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−46 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler48 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler30 000
Sum anleggsmidler78 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post30 000
Sum omløpsmidler38 000
Sum eiendeler116 000
Sum egenkapital58 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld39 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld19 000
Sum kortsiktig gjeld58 000
Sum egenkapital og gjeld116 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−79,31 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−16,09 %
Likviditetsgrad0,66
Syklisk likviditetsgrad0,66
Egenkapitalandel0,5
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English