company

CREATIVE HEADS AS

2013 SKJETTEN

Avkastning på egenkapital
23,15 %
Likviditetsgrad
1,79
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2021
Sum driftsinntekter20 148 000
Årsresultat948 000
Sum eiendeler7 984 000
Sum egenkapital4 095 000
Resultatregnskap (NOK)2021
Sum driftsinntekter20 148 000
Sum driftskostnader18 222 000
Driftsresultat1 926 000
Sum finansinntekter163 000
Sum finanskostnader884 000
Netto finans−721 000
Resultat før skatt1 205 000
Skattekostnad257 000
Årsresultat948 000
Balanseregnskap (NOK)2021
Sum anleggsmidler1 034 000
Sum omløpsmidler6 950 000
Sum eiendeler7 984 000
Sum opptjent egenkapital−155 000
Sum egenkapital4 095 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld3 890 000
Sum egenkapital og gjeld7 984 000
Kontantstrøm (NOK)2021
Sum salgsinntekter20 116 000
Annen driftsinntekt32 000
Sum driftsinntekter20 148 000
Varekostnad9 852 000
Lønnskostnad4 131 000
Ordinære avskrivninger200 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader18 222 000
Driftsresultat1 926 000
Sum finansinntekter163 000
Sum finanskostnader884 000
Netto finans−721 000
Sum utbytte0
Årsresultat948 000
Balansedetaljer (NOK)2021
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar614 000
Sum varige driftsmidler614 000
Sum finansielle anleggsmidler420 000
Sum anleggsmidler1 034 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post2 910 000
Sum omløpsmidler6 950 000
Sum eiendeler7 984 000
Sum egenkapital4 095 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld144 000
Skyldig offentlige avgifter1 260 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 683 000
Sum kortsiktig gjeld3 890 000
Sum egenkapital og gjeld7 984 000
Finansielle nøkkeltall2021
Avkastning på egenkapital23,15 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin9,56 %
Likviditetsgrad1,79
Syklisk likviditetsgrad1,79
Egenkapitalandel0,51
Bruttomargin51,1 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English