company

MOSSIA ANS

1366 LYSAKER

Avkastning på egenkapital
34,65 %
Likviditetsgrad
1,17
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 200 509 000
Årsresultat52 154 000
Sum eiendeler877 331 000
Sum egenkapital150 497 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 200 509 000
Sum driftskostnader1 153 303 000
Driftsresultat47 207 000
Sum finansinntekter6 001 000
Sum finanskostnader1 053 000
Netto finans4 948 000
Resultat før skatt52 154 000
Skattekostnad0
Årsresultat52 154 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler29 729 000
Sum omløpsmidler847 602 000
Sum eiendeler877 331 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital150 497 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld726 834 000
Sum egenkapital og gjeld877 331 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 200 509 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 200 509 000
Varekostnad917 440 000
Lønnskostnad51 746 000
Ordinære avskrivninger13 877 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 153 303 000
Driftsresultat47 207 000
Sum finansinntekter6 001 000
Sum finanskostnader1 053 000
Netto finans4 948 000
Sum utbytte0
Årsresultat52 154 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler1 807 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler27 921 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler27 921 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler29 729 000
Varelager33 203 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post589 110 000
Sum omløpsmidler847 602 000
Sum eiendeler877 331 000
Sum egenkapital150 497 000
Kortsiktig konserngjeld40 156 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld29 758 000
Skyldig offentlige avgifter8 544 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld648 376 000
Sum kortsiktig gjeld726 834 000
Sum egenkapital og gjeld877 331 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital34,65 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin3,93 %
Likviditetsgrad1,17
Syklisk likviditetsgrad1,22
Egenkapitalandel0,17
Bruttomargin23,58 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English