company

HKS AS

3738 SKIEN

Avkastning på egenkapital
78,1 %
Likviditetsgrad
1,26
Gjeldsgrad
0,01
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter25 919 000
Årsresultat624 000
Sum eiendeler2 927 000
Sum egenkapital799 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter25 919 000
Sum driftskostnader25 118 000
Driftsresultat800 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt800 000
Skattekostnad176 000
Årsresultat624 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler261 000
Sum omløpsmidler2 667 000
Sum eiendeler2 927 000
Sum opptjent egenkapital699 000
Sum egenkapital799 000
Sum langsiktig gjeld11 000
Sum kortsiktig gjeld2 117 000
Sum egenkapital og gjeld2 927 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter25 591 000
Annen driftsinntekt328 000
Sum driftsinntekter25 919 000
Varekostnad17 991 000
Lønnskostnad4 830 000
Ordinære avskrivninger93 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader25 118 000
Driftsresultat800 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat624 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar261 000
Sum varige driftsmidler261 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler261 000
Varelager1 002 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 455 000
Sum omløpsmidler2 667 000
Sum eiendeler2 927 000
Sum egenkapital799 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld11 000
Kortsiktig gjeld1 053 000
Skyldig offentlige avgifter344 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld535 000
Sum kortsiktig gjeld2 117 000
Sum egenkapital og gjeld2 927 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital78,1 %
Gjeldsgrad0,01
Driftsmargin3,09 %
Likviditetsgrad1,26
Syklisk likviditetsgrad2,39
Egenkapitalandel0,27
Bruttomargin30,59 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English