company

SKOGSKJØTSEL AS

1440 DRØBAK

Avkastning på egenkapital
−16,88 %
Likviditetsgrad
−3,28
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−13 000
Sum eiendeler59 000
Sum egenkapital77 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader13 000
Driftsresultat−13 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−13 000
Skattekostnad0
Årsresultat−13 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler59 000
Sum eiendeler59 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital77 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld−18 000
Sum egenkapital og gjeld59 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad13 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader13 000
Driftsresultat−13 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−13 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post59 000
Sum omløpsmidler59 000
Sum eiendeler59 000
Sum egenkapital77 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld−18 000
Sum egenkapital og gjeld59 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−16,88 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad−3,28
Syklisk likviditetsgrad−3,28
Egenkapitalandel1,31
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English