company

NUNO AS

4876 GRIMSTAD

Avkastning på egenkapital
28,92 %
Likviditetsgrad
1 385
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat4 675 000
Sum eiendeler16 170 000
Sum egenkapital16 168 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader72 000
Driftsresultat−72 000
Sum finansinntekter4 747 000
Sum finanskostnader0
Netto finans4 747 000
Resultat før skatt4 675 000
Skattekostnad0
Årsresultat4 675 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler13 400 000
Sum omløpsmidler2 770 000
Sum eiendeler16 170 000
Sum opptjent egenkapital12 316 000
Sum egenkapital16 168 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld2 000
Sum egenkapital og gjeld16 170 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader72 000
Driftsresultat−72 000
Sum finansinntekter4 747 000
Sum finanskostnader0
Netto finans4 747 000
Sum utbytte0
Årsresultat4 675 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler13 400 000
Sum anleggsmidler13 400 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post122 000
Sum omløpsmidler2 770 000
Sum eiendeler16 170 000
Sum egenkapital16 168 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld2 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld2 000
Sum egenkapital og gjeld16 170 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital28,92 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad1 385
Syklisk likviditetsgrad1 385
Egenkapitalandel1
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English