company

AURSKOG REGNSKAPSKONTOR AS

1930 AURSKOG

Avkastning på egenkapital
30,55 %
Likviditetsgrad
1,55
Gjeldsgrad
0,37
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter8 957 000
Årsresultat986 000
Sum eiendeler8 746 000
Sum egenkapital3 228 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter8 957 000
Sum driftskostnader7 695 000
Driftsresultat1 262 000
Sum finansinntekter51 000
Sum finanskostnader56 000
Netto finans−5 000
Resultat før skatt1 257 000
Skattekostnad271 000
Årsresultat986 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 056 000
Sum omløpsmidler6 690 000
Sum eiendeler8 746 000
Sum opptjent egenkapital2 828 000
Sum egenkapital3 228 000
Sum langsiktig gjeld1 193 000
Sum kortsiktig gjeld4 325 000
Sum egenkapital og gjeld8 746 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter8 777 000
Annen driftsinntekt181 000
Sum driftsinntekter8 957 000
Varekostnad0
Lønnskostnad5 855 000
Ordinære avskrivninger35 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader7 695 000
Driftsresultat1 262 000
Sum finansinntekter51 000
Sum finanskostnader56 000
Netto finans−5 000
Sum utbytte0
Årsresultat986 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler88 000
Fast eiendom1 947 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler1 947 000
Sum finansielle anleggsmidler21 000
Sum anleggsmidler2 056 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post5 318 000
Sum omløpsmidler6 690 000
Sum eiendeler8 746 000
Sum egenkapital3 228 000
Kortsiktig konserngjeld1 210 000
Sum langsiktig gjeld1 193 000
Kortsiktig gjeld149 000
Skyldig offentlige avgifter843 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 124 000
Sum kortsiktig gjeld4 325 000
Sum egenkapital og gjeld8 746 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital30,55 %
Gjeldsgrad0,37
Driftsmargin14,09 %
Likviditetsgrad1,55
Syklisk likviditetsgrad1,55
Egenkapitalandel0,37
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English