company

Stensønes Elektro AS

6005 ÅLESUND

Avkastning på egenkapital
15,08 %
Likviditetsgrad
8,74
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 163 000
Årsresultat279 000
Sum eiendeler2 066 000
Sum egenkapital1 850 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 163 000
Sum driftskostnader810 000
Driftsresultat352 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader3 000
Netto finans5 000
Resultat før skatt358 000
Skattekostnad79 000
Årsresultat279 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler214 000
Sum omløpsmidler1 852 000
Sum eiendeler2 066 000
Sum opptjent egenkapital1 750 000
Sum egenkapital1 850 000
Sum langsiktig gjeld4 000
Sum kortsiktig gjeld212 000
Sum egenkapital og gjeld2 066 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 163 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 163 000
Varekostnad29 000
Lønnskostnad512 000
Ordinære avskrivninger66 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader810 000
Driftsresultat352 000
Sum finansinntekter8 000
Sum finanskostnader3 000
Netto finans5 000
Sum utbytte0
Årsresultat279 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar210 000
Sum varige driftsmidler210 000
Sum finansielle anleggsmidler4 000
Sum anleggsmidler214 000
Varelager11 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 683 000
Sum omløpsmidler1 852 000
Sum eiendeler2 066 000
Sum egenkapital1 850 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld4 000
Kortsiktig gjeld13 000
Skyldig offentlige avgifter86 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld50 000
Sum kortsiktig gjeld212 000
Sum egenkapital og gjeld2 066 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital15,08 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin30,27 %
Likviditetsgrad8,74
Syklisk likviditetsgrad9,21
Egenkapitalandel0,9
Bruttomargin97,51 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English