company

ALBI 1000 AS

1164 OSLO

Avkastning på egenkapital
31,7 %
Likviditetsgrad
1,22
Gjeldsgrad
0,03
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter55 021 000
Årsresultat3 203 000
Sum eiendeler16 680 000
Sum egenkapital10 105 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter55 021 000
Sum driftskostnader50 950 000
Driftsresultat4 071 000
Sum finansinntekter67 000
Sum finanskostnader0
Netto finans67 000
Resultat før skatt4 137 000
Skattekostnad934 000
Årsresultat3 203 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler8 995 000
Sum omløpsmidler7 685 000
Sum eiendeler16 680 000
Sum opptjent egenkapital10 005 000
Sum egenkapital10 105 000
Sum langsiktig gjeld261 000
Sum kortsiktig gjeld6 313 000
Sum egenkapital og gjeld16 680 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter52 238 000
Annen driftsinntekt2 783 000
Sum driftsinntekter55 021 000
Varekostnad42 826 000
Lønnskostnad4 576 000
Ordinære avskrivninger1 044 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader50 950 000
Driftsresultat4 071 000
Sum finansinntekter67 000
Sum finanskostnader0
Netto finans67 000
Sum utbytte2 000 000
Årsresultat3 203 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom3 438 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar5 137 000
Sum varige driftsmidler8 575 000
Sum finansielle anleggsmidler420 000
Sum anleggsmidler8 995 000
Varelager1 836 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 872 000
Sum omløpsmidler7 685 000
Sum eiendeler16 680 000
Sum egenkapital10 105 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld261 000
Kortsiktig gjeld2 130 000
Skyldig offentlige avgifter520 000
Sum utbytte2 000 000
Annen kortsiktig gjeld770 000
Sum kortsiktig gjeld6 313 000
Sum egenkapital og gjeld16 680 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital31,7 %
Gjeldsgrad0,03
Driftsmargin7,4 %
Likviditetsgrad1,22
Syklisk likviditetsgrad1,72
Egenkapitalandel0,61
Bruttomargin22,16 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English